นิทรรศการ

เสพสื่อ Multi Exhibition

โดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่:

21 - 22 พ.ค. 2567

งานแสดงผลงานโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ "เสพสื่อ Multi Exhibition" โดยมีแนวคิดมาจากชื่องานของเรา “เสพสื่อ” เพื่อแสดงถึงความหลากหลายภายใต้ตัวตนของนักศึกษามัลติมีเดีย โดยมีใจความหลักคือ ความหิวแสง ที่ส่งผลให้เกิดความต้องการพื้นที่สื่อในการแสดงตัวตนของคนในสังคม ด้วยยุคสมัยที่ผู้คนต่างหลงไหลในโลกอินเตอร์เน็ต การมีตัวตนในสื่อต่าง ๆ ย่อมเป็นที่ต้องการ เฉกเช่นเดียวกับงานนิทรรศการในครั้งนี้ ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องการพื้นที่ในการแสดงความเป็นตัวตน อัตลักษณ์ และความหลากหลายของเด็กมัลติฯ ผ่านผลงานชิ้นสุดท้าย ในรั้วมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ผู้คนได้รู้ว่า “มัลติฯ บางมดมีดี ไม่แพ้ใคร”

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ