นิทรรศการ

The Six-Pack

เวนิช สุวรรณโมลี, สุขุมาล สาระเกษตริน, สยุมพร กาษรสุวรรณ, สราวุฒิ วงษ์เนตร, ศิรัมภา จุลนวล, กิตติพศ ประโยชน์มี

วันที่:

9 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2567

เมื่อนึกถึงคำว่า Six-pack เรามักนึกถึงความแข็งแกร่ง ร่างกายที่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ผ่านความอดทน มุ่งมั่น มีวินัย จนได้สรีระที่สวยงามและแข็งแรง

นิทรรศการ The Six-Pack เป็นการรวบรวมศิลปินเซรามิกส์ สามรุ่นอายุ จำนวนหกท่าน ผู้มีความแข็งแกร่งของประสบการณ์ ความมุมานะอดทน และความรัก เป็นจุดร่วม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเซรามิกส์จาก ดิน ความร้อน และทักษะส่วนบุคคล ก่อเกิดเป็นนิทรรศการผลงานประติมากรรมที่จะแสดงความแข็งแกร่งอย่างลงตัวและงดงาม

information provided by event organizer

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

99/45-46 หมู่ 18 ถนนบรมราชชนนีแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โซน

5

อ. - ส. 10:30-19:00 อา. 10:30-17:30 (หยุดวันจันทร์)

-

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

99/45-46 หมู่ 18 ถนนบรมราชชนนีแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โซน

5

อ. - ส. 10:30-19:00 อา. 10:30-17:30 (หยุดวันจันทร์)

-