นิทรรศการ

แสงสีรุ้ง

ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร

วันที่:

15 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2567

นิทรรศการ “Spectrum Light Romance” โดยศิลปิน ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร นิทรรศการรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ด้วยสื่อ จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อภาพเคลื่อนไหว ศิลปินได้เชื่อมโยงการสร้างสรรค์จากประสบการณ์ในชีวิต ถ่ายทอดผ่านม่านแสงในงานจิตรกรรมรูปแบบแฟนตาซี เพื่อนำเสนอประเด็นแนวคิดเกี่ยวกับ เพศสภาพ ความรัก และความปรารถนาภายในจิตใจอันซับซ้อนของมนุษย์

ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร ศิลปิน/ อาจารย์ประจําภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปินสําเร็จการศึกษาระดับศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาจิตรกรรม และ ศิลปมหาบัณฑิต จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบัน ศิลปินเคยได้รับรางวัลต่าง ๆ ในเวทีประกวดระดับชาติและนานาชาติ และได้จัดนิทรรศการเดี่ยวมาแล้วหลายครั้ง

ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานสไตล์แฟนตาซี ด้วยการใช้สัญลักษณ์ สีของแสง มานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ชีวิต ความรัก และเพศสภาพ ถ่ายทอดความหมายทางสุนทรียศาสตร์ของความงามในธรรมชาติที่มีความแตกต่างและความหลากหลายในความเป็นมนุษย์

information provided by event organizer

BACC pop•up

ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์

ชั้น 3 โครงการมันมัน (MUNx2) ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โซน

4

ทุกวัน 11:00-19:00

MRT: สวนหลวง ร.9

BACC pop•up

ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์

ชั้น 3 โครงการมันมัน (MUNx2) ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โซน

4

ทุกวัน 11:00-19:00

MRT: สวนหลวง ร.9