นิทรรศการ

ภวังค์

จักรพงษ์ เทพเกาะ

วันที่:

25 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2567

“ภวังค์” หรือ “Subconsciousness” เป็นการหวนคืนอีกครั้งในนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ “จักรพงษ์ เทพเกาะ” ศิลปินผู้ถ่ายทอดเรื่องราว ก่อนที่มนุษย์จะจมอยู่ในภวังค์แห่งกิเลสนี้ จึงอยากจะสะท้อนให้มนุษย์ได้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของชีวิตที่ไม่หลงและยึดติดในวัฏฏะแห่งกิเลส หากแต่มีชีวิตเพื่อการเข้าถึงและเข้าใจในหลักธรรมคำสอน คติธรรมความเชื่อ ที่จะนำพาชีวิตตนไปสู่หนทางแห่งความดีงามหรือการหลุดพ้น

ภวังค์ จิตที่กำลังลืมตัว ความเป็นอยู่โดยไม่รู้สึกตัว ที่เกิดได้ทั้งจากความสุข ความทุกข์ ความคิดฝันและจินตนาการเหล่านี้ ข้าพเจ้าจึงได้แรงบันดาลใจที่จะสะท้อนถึงสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน เมื่อมนุษย์ลุ่มหลงกับสิ่งที่จะนำพาไปสู่ความเสื่อมทั้งพฤติกรรมและจิตใจ เกิดความรู้ไม่เท่าทันจมอยู่กับความฝันและจินตนาการ โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่กระทำกับสิ่งที่เป็นอยู่มันจะนำพาตนเองไปสู่สิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่เป็นสุข เป็นทุกข์ย้อนกลับสู่ตนเองเช่นไร เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามนุษย์ต้องดำรงชีวิตควบคู่ไปกับกิเลสเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์ยังคงดำรงอยู่ในปัจจุบัน แต่ทว่ามนุษย์ผู้หนึ่งนั้นจมปักลึกเกินกว่าสิ่งจำเป็น กลายเป็นความไร้ซึ่งสติและปัญญาจนนำพาไปสู่หนทางแห่งความมืดบอดของชีวิต มนุษย์ก็จะตกเป็นเหยื่อของกิเลสเหล่านี้จนยากที่จะกลับมาสู่ความดีงาม

information provided by event organizer

นัมเบอร์วันเเกลลอรี่/ริเวอร์ซิตี้แบงค็อก

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ชั้น 2ซอยเจริญกรุง 24 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

ทุกวัน 11:00-19:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง

นัมเบอร์วันเเกลลอรี่/ริเวอร์ซิตี้แบงค็อก

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ชั้น 2ซอยเจริญกรุง 24 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

ทุกวัน 11:00-19:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง