นิทรรศการ

The Way We Were

หลากหลายศิลปิน รวม 31 คน

วันที่:

25 พ.ค. - 23 มิ.ย. 2567

ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ภูมิใจเสนอ The Way We Were นิทรรศการกลุ่มที่จะพาผู้ชมทุกท่านค้นพบว่าแท้จริงแล้วศิลปะนั้นเป็นสื่อสากล ไม่ว่าจะถูกสร้างสรรค์หรือถักทอขึ้นอย่างไรในรูปแบบไหนก็ล้วนมีความหมายอันลึกซึ้ง

“The Way We Were” หมายถึงตัวตนที่เราเป็นอยู่ หรือในที่นี้อาจหมายถึงความเป็นศิลปินในตัวของทุกคน แม้แตกต่างกันในเนื้อหา วิธีการ และการสื่อถึงความรู้สึก แต่เมื่อรวมกันแล้วมันคือการสร้างสรรค์ที่ถักทอออกมาด้วยความจริงใจ โดยนิทรรศการในครั้งนี้ถ่ายทอดเรื่องราวของทั้ง 31 ศิลปินที่จะพาทุกท่านไปพบกับแต่ละตัวตนของผู้สร้างศิลปะที่ร่วมมือกันสร้างสรรค์ความมหัศจรรย์

“ดนตรีและศิลปะ คือ สื่อสากลที่ไม่จำเป็นต้องถามถึงแหล่งที่มา เพียงได้ฟังได้ชมก็ประทับใจ ถูกจริตจึงค้นหาว่าผู้ใดเป็นผู้แต่งหรือผู้ผลิตผลงานนั้น ๆ คนเดินดินก็เช่นกัน ไม่ว่าชาติไหน ถ้าไม่บอกว่ามีอาชีพใดหรือเก่งกาจทางด้านไหนก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดา รูปสวยก็ชม รูปชั่วก็ชัง แต่หากพวกเขาสร้างสรรค์สื่อสากลที่สามารถแสดงถึงศักยภาพ การมีค่าหรือมีตัวตนขึ้นมา การตัดสินคนจากภายนอกก็จะอันตรธานหายไปสิ้น

เรา… กลุ่มศิลปินหลายหลากชาติพันธุ์จึงมารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์สื่อสากลที่เรียกว่า ‘ศิลปะ’ โดยมิยึดติดกับตัวตนและแหล่งที่มาของตน มาเป็นเพื่อนกัน รักกัน โดยมี ‘ศิลปะ’ เป็นสิ่งเชื่อมโยง”

– ประทีป คชบัว


นิทรรศการครั้งนี้ประกอบด้วยศิลปินกว่า 31 ท่าน มาร่วมถักทอ สร้างสรรค์สิ่งที่พวกเขาว่า “ศิลปะ” โดยไม่ยึดติดกับตัวตนและแหล่งที่มา
1. Kuan Yu, Huang (Taiwan)
2. Chris Sedlaczek (Austria)
3. Dominique Fontaine (France)
4. กฤช สุรเจริญใจ
5. จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์
6. ชัชวาล รอดคลองตัน
7. อชิรวิทย์ สามารถ(แดเนียล)
8. ธวัชชัย หอมทอง
9. ธีธัช ธนโชคทวีพร
10. นริศรา คำสุพรหม
11. นัยสิทธิ์ วงษ์เกลียวเรียน
12. นิพนธ์ จังกินา
13. นฤพนธ์ ชุติวรรณโสภณ
14. ประทีป คชบัว
15. พลัง พละมาตร์
16. พลุตม์ มารอด
17. ชัยยันต์ จง จงประเสริฐ
18. ไมตรี หอมทอง
19. รัชพล กรชนาพงศ์
20. วัชระ กล้าค้าขาย
21. วิษณุพงษ์ หนูนันท์
22. ศุภฤดี มณีจันทร์
23. ศรีศิลป์ เอมเจริญ
24. สุพร แก้วดา
25. อนุวัฒน์ สิริรัตนจิตต์
26. อัญชนา นังคลา
27. อัครวุทธ โรจน์อังคณาวุฒิ
28. วัชิรวิทย์ สามารถ(อามานี่)
29. อิศรา เถาทอง
30. Niels Damsgaard Hansen (Denmark)
31. Lulu Thuesen (Denmark)

information provided by event organizer

ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

RCB Galleria 4

23 ซ.เจริญกรุง 24 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

ทุกวัน 10:00-20:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง

ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

RCB Galleria 4

23 ซ.เจริญกรุง 24 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

ทุกวัน 10:00-20:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง