นิทรรศการ

ร่องรอยของผู้มาเยือน

วราวุฒิ โตอุรวงศ์

วันที่:

1 - 31 มิ.ย. 2567

“ร่องรอยของผู้มาเยือน” โดย “วราวุฒิ โตอุรวงศ์” นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกกับ นัมเบอวันแกลเลอรี่ ถ่ายทอดเรื่องราวการนำเสนอภาพของมนุษย์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ล้อมรอบไป ด้วยธรรมชาติของต้นไม้และใบหญ้าอันงดงาม ชวนให้เรารู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์อันดีคู่ขนานไปกับการตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัญหาใหญ่ต่อมนุษยชาติ และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เป็นผลให้สถานการณ์ของเรากับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นจะไม่เหมือนเคยอีกต่อไป

ครั้งนี้เรื่องราวทั้งหมดถูกศิลปินนำเสนอผ่านบริบทของงานจิตรกรรมที่เป็นดังหลักฐานของการกระทำของ วราวุธ ในฐานะมนุษย์ ทั้งการแสดงเจตนารมณ์ การพยายามควบคุมพฤติกรรมในการสร้างร่องรอยต่าง ๆ บนผิวผ้าใบ ทั้งหมดล้วนเกิดจากความไม่ล่วงรู้ถึงสถานการณ์ในอนาคตระหว่างตัวเรากับสภาพแวดล้อมรอบๆตัว อาจทำได้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ และยอมรับเรื่องราวอันเป็นร่องรอยของเศษซากแห่งอดีตที่มนุษย์เราเคยร่วมกันสร้างมาจนถึงปัจจุบันนี้

information provided by event organizer

นัมเบอร์วันเเกลลอรี่/สีลม 21

19 ซ.สีลม 21 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500

โซน

2

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สุรศักดิ์

นัมเบอร์วันเเกลลอรี่/สีลม 21

19 ซ.สีลม 21 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500

โซน

2

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สุรศักดิ์