นิทรรศการ

วายทูเค

ดร.เร้ด กฤษฎางค์ อินทะสอน

วันที่:

5 - 30 มิ.ย. 2567

นิทรรศการแสดงผลงานเดี่ยวครั้งที่ 8 ของ Dr. RED หรือ กฤษฎางค์ อินทะสอน ศิลปินรุ่นใหม่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน Gay art ที่กลับมาคราวนี้พร้อมกับผลงานชุดใหม่ที่มีแนวทางการสร้างสรรค์แบบ Pop art อย่างชัดเจน ด้วยการนำอัตลักษณ์ สีสัน ของการ์ตูนญี่ปุ่นแบบมังงะ - อนิเมะ (Manga – Anime) ในยุคปลาย 90 – 2000 ต้นๆ มาแสดงออกถึงแรงบันดาลใจและแนวความคิดจนรังสรรค์ออกมาเป็นผลงานชุด Y2K ในนิทรรศการครั้งนี้

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ