นิทรรศการ

โยไคพาเหรด : ขบวนภูตพิศวงจากญี่ปุ่น

คัดสรรโดย ยุโมโตะ โคอิจิ

วันที่:

15 มิ.ย. - 28 ก.ค. 2567

นิทรรศการสัญจร 'โยไคพาเหรด : ขบวนภูตพิศวงจากญี่ปุ่น'

กรุงเทพฯ
วันที่ 15 มิถุนายน – วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 I 10.30 น. – 19.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์)
สถานที่ ห้องแกลอรี่ชั้น 1 TCDC กรุงเทพฯ

ขอนแก่น
วันที่ 7 สิงหาคม – วันที่ 8 กันยายน 2567 | 10.30 -19.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์)
สถานที่ ห้องแกลอรี่ชั้น 1 TCDC ขอนแก่น

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมจัดงานนิทรรศการ “โยไคพาเหรด : ขบวนภูตพิศวงจากญี่ปุ่น” คัดสรรโดย ยุโมโตะ โคอิจิ เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโยไค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

โยไค คือภูตญี่ปุ่นในจินตนาการที่อยู่ในห้วงความคิดของชาวญี่ปุ่นมานานหลายศตวรรษ เห็นได้จากหลักฐานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาพม้วนดั้งเดิม นิชิกิ-เอะ (ภาพพิมพ์สอดสี) ของเล่น และภาพยนตร์ นิทรรศการนี้จึงอยากเชิญให้ทุกท่านได้มาสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโยไคที่ก้าวผ่านพรมแดนและจับใจของผู้คนทั่วโลก ด้วยเสน่ห์อันไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ba.jpf.go.jp/th/yokai_parade/

information provided by event organizer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถ.เจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - อา. 10:30-19:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถ.เจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - อา. 10:30-19:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง